dagen tot #NSW2018 | Onderdeel van de Europese Week van de Sport

Ferrero – het plezier van bewegen verspreiden

Ferrero zet zich via zijn internationale MVO-programma Kinder+Sport sinds 2005 in om het plezier van bewegen te verspreiden onder jongeren. De gedachte daarachter is dat als kinderen plezier hebben in sporten en bewegen, de kans groter is dat ze dit hun hele leven lang blijven doen. Concreet heeft het Italiaanse familiebedrijf zich ten doel gesteld om in 2018 wereldwijd vijf miljoen kinderen in beweging te brengen. Om dit ambitieuze doel te bereiken werkt Ferrero nauw samen met sterke partners. Inmiddels gebeurt dit reeds in 25 landen waaronder Nederland.

Slechte motoriek

In 2015 is Ferrero een vijfjarig partnership gestart met de Nationale Sportweek. Via dit succesvolle platform willen Ferrero en NOC*NSF initiatieven lanceren die gericht zijn op kinderen structureel meer en beter te laten bewegen. Uit cijfers blijkt namelijk dat de motoriek van kinderen slechter is geworden doordat ze minder bewegen. Dit leidt er weer toe dat het aantal kinderen dat blessures oploopt tijdens het sporten en bewegen, met name tijdens de gymles, toeneemt. En zo ontstaat een vicieuze cirkel doordat kinderen nog minder gemotiveerd zijn om te sporten en bewegen.

Kennis beschikbaar stellen

Ferrero en NOC*NSF geloven dat kennis over de motorische vaardigheden van kinderen een belangrijke eerste stap is om hier een positieve verandering in te brengen. In dat kader is in 2016 het actieplan Joy of moving gelanceerd. Onderdeel van dit actieplan is dat elk schooljaar 50 basisscholen de mogelijkheid wordt geboden aan de slag te gaan met de MQ SchoolTest. Met deze wetenschappelijk onderbouwde beweegtest kunnen docenten lichamelijke opvoeding of buurtsportcoaches in 1 minuut op laagdrempelige wijze inzicht krijgen in de motoriek van kinderen. Vervolgens worden zij ondersteund wat zij met deze inzichten kunnen doen om de motorische vaardigheden van de kinderen te verbeteren. Ferrero maakt daarbij onder andere gebruik van de ‘Joy of moving’ methode. Deze holistische aanpak is ontwikkeld door de Italiaanse bewegingswetenschapper Caterina Pesce van de ‘Foro Italico’ Universiteit van Rome, in samenwerking met Ferrero. De Joy of moving methode richt zich op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en wordt al enkele jaren toegepast en wetenschappelijk gemonitord op diverse Italiaanse basisscholen.

Innovatie

Naast het beschikbaar stellen van kennis willen beide partijen ook innovatieve concepten lanceren op basisscholen die bijdragen aan het verspreiden van het plezier van bewegen.

Kijk voor meer informatie op www.ferrero.nl en www.kinderplussport.com