20 t/m 29 september #NSW2019 | Onderdeel van de Europese Week van de Sport

Actievoorwaarden NOC*NSF nationale sportweek

Algemeen

 1. De “wat doet sport voor jou” winactie is een initiatief van NOC*NSF & Gazele - Papendallaan 60 6816 VD Arnhem
 2. De actieperiode loopt van 11 september 2019 tot 1 oktober 2019 
 3. Door deel te nemen aan de winactie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 4. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de winactie stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 5. NOC*NSF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze winactie. 

Deelname en privacy

 1. U kunt deelnemen aan de winactie en daarmee meedingen naar de prijs door het online actieformulier in te vullen tezamen met uw persoonlijke gegevens.
 2. Alleen compleet ingevulde online actieformulieren, welke uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 zijn ontvangen, dingen mee voor de prijs. 
 3. Jongeren met een leeftijd beneden 16 jaar, kunnen alleen deelnemen aan de winactie met voorafgaande toestemming van één van de ouders/verzorgers.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van NOC*NSF en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van deze winactie.
 5. Deelnemers aan deze winactie accepteren deze voorwaarden en instructies of voorschriften. In het geval van een conflict tussen deze actievoorwaarden en andere instructies of voorschriften, zullen deze regels prevaleren.

Prijzen

 1. De prijs omvat een Gazelle CityGo C3 
 2. De winnaars worden bekend gemaakt op uiterlijk 14 oktober 2019 via website, Facebook, Twitter en persoonlijk per e-mail.
 3. De winnaars geven toestemming voor het gebruik van hun namen voor vermelding op de website  nationale sportweek, Facebook en Twitter. 
 4. Winnaars worden aangewezen op basis van loting. Na het verlopen van de actieperiode worden uit alle deelnemers, die aan de voorwaarden voldoen, 5 winnaars getrokken die ieder 1 prijs winnen (artikel 11).
 5. NOC*NSF zal bij de loting controleren of de deelnemers voldoen aan de actievoorwaarden. 
 6. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 7. De winnaars van de ‘wat doet sport voor jou” worden per e-mail door NOC*NSF gecontacteerd. Het verzenden van een e-mail naar de winnaars staat als voldoende bewijs van notificatie.
 8. Als NOC*NSF binnen 5 werkdagen na het verzenden van de e-mail naar de winnaar nog geen bevestiging/reactie van deze winnaar heeft ontvangen, houdt NOC*NSF zich het recht voor om een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen. De nieuwe winnaar wordt getrokken op de wijze voorzien in artikel 14.
 9. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Gazelle.
 10. In overleg zal 1 van de winnaars worden geselecteerd om de prijs in aanwezigheid van 1 van de sporters te laten overhandigen en geven daarmee ook toestemming voor het gebruik van hun een foto en naam voor vermelding op de website nationale sportweek  Facebook en Twitter.

Overig

 1. Medewerkers van NOC*NSF, Gazelle en Gazelle-dealers zijn uitgesloten van deelname. Voor op- of aanmerkingen op deze winactie kunt u een e-mail sturen naar info@nationalesportweek.nl
 2. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.