20 t/m 29 september #NSW2019 | Onderdeel van de Europese Week van de Sport

Nieuwegein is host city van #NSW2019!

Samen met de andere host city Den Haag vertegenwoordigt Nieuwegein dit jaar de NOC*NSF Nationale Sportweek, die plaatsvindt van vrijdag 20 september tot zondag 29 september. De Sportweek heeft als doel sport te promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. De landelijke campagne staat dit jaar in het teken van ‘Sport doet iets met je.’ Het thema zet in op de maatschappelijke en verbindende kracht van sport.

Hiermee wordt het gedachtegoed van de gemeente om alle Nieuwegeiners plezier in het sporten en bewegen te laten ervaren verder uitgedragen. Bovendien zet Nieuwegein een nieuwe stap in de uitwerking van het lokaal sport- en beweegakkoord. 

Actief bijdragen aan de NOC*NSF Nationale Sportweek
Ton Bothoff, bestuurder Verbindion Nieuwegein: ‘’Vooruitstrevend trachten we als een van de eerste gemeentes in Nederland het nationale sport en preventieakkoord, samen met een groot aantal samenwerkingspartners uit de sport, het onderwijs de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, te vertalen naar een lokaal sport- en beweegakkoord. Als we samen in beweging komen, maken we het voor iedereen mogelijk om op zijn of haar niveau mee te doen met sport en bewegen. Het Hostcityschap van de Nationale Sportweek geeft ons de mogelijkheid de inhoud van het lokaal sport- en beweegakkoord bekendheid te geven en bij te dragen aan een gezondere en gelukkigere Nieuwegeinse samenleving.’’

Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Nieuwegein is een gemeente waar al veel ondernomen wordt op sportgebied. Als een van de eerste gemeenten in Nederland sluiten ze samen met de sportclubs en andere partijen, een sport- en beweegakkoord waarmee nog meer inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Nieuwegein zet daarbij ook écht in op de maatschappelijke en verbindende kracht van sport. Iets dat ook centraal staat in de Nationale Sportweek. Nieuwegein is daarmee een uithangbord. We zijn dan ook trots op Nieuwegein als één van onze host cities.”