Ontdek wat sport met jou doet tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 18 t/m 27 september 2020

"Bij de scholen van De Onderwijsspecialisten is het continu Nationale Sportweek"

Op de 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs van De Onderwijsspecialisten vinden ze sport en bewegen belangrijk. Dat is tijdens de Nationale Sportweek duidelijk te merken met activiteiten als het 'dagelijks kwartiertje'. Ook buiten deze sportweek krijgen de kinderen en jongeren volop mogelijkheden om continu in beweging te blijven.

De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs op 25 scholen in met name de provincie Gelderland. "Op al die scholen vinden we sport en bewegen ongelofelijk belangrijk", zegt Nico Teunissen, hoofd afdeling Sport en Cultuur. De gymdocenten op die scholen zoeken daarom de samenwerking op met Uniek Sporten, Special Heroes en sportverenigingen in de buurt. "In de regio van scholen zorgen we dat die verenigingen bekend zijn bij scholen en dat ze bekend raken met het speciaal onderwijs. Op die manier stimuleren we dat kinderen en jongeren structureel gaan en blijven sporten."

Dat sport goed is voor deze kinderen, merken ze iedere dag op de scholen. "Veel van onze kinderen kunnen gewoon niet de hele dag in een schoolbank zitten. Die moeten ook kunnen bewegen. Dat geldt voor alle niveaus. Sport en bewegen stimuleert het leren ook, maar het is ook belangrijk voor sociale contacten en het leren van winnen en verliezen", vertelt Nico.

Onrustig

Op de 25 scholen van De Onderwijsspecialisten is sport niet alleen twee keer per week een uurtje gym. "Het is ook na schooltijd, of bij een vereniging of tussen de les door zoals we in Arnhem doen met het 'dagelijks kwartiertje': als de kinderen om 11 uur onrustig worden dan gaan ze er even uit om te bewegen."

Dat soort activiteiten krijgen deze week tijdens de Nationale Sportweek extra aandacht. "We grijpen deze week aan om de sportactiviteiten, die het hele jaar door ook gebeuren, even extra in de etalage te zetten."

Fantastisch

Als voorbeeld geeft Nico de Arnhemse school De Ommezwaai, een school voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Het 'dagelijks kwartiertje' krijgt tijdens deze week extra aandacht van de leerkrachten. Een andere speciale activiteit was de deelname aan het hardloopevenement de 'Bridge to Bridge-loop’. Nico zag daar hoe enthousiast de kinderen daarvan werden. "De juf die mee was vanuit de school snapte precies wat sport met kinderen kan doen. Er waren kinderen bij die nog nooit aan zoiets groots hadden meegedaan. En één van die kinderen zei na afloop: 'juf wat was dit fantastisch!'"

Hele jaar door

Nico vindt dat een mooi voorbeeld. "Dat is precies wat we willen bereiken. Dat was op een zondag, buiten schooltijd om. Op school stimuleren we zo dat kinderen gaan sporten en dat verhaal komt op maandag terug op school bij andere kinderen, die daar ook weer door geïnspireerd raken."

Dat is volgens Nico ook het effect wat de Sportweek ook heeft. "De Sportweek is fantastisch en daarmee krijgt sport en bewegen extra aandacht, maar wij vinden het ook belangrijk dat het bewegen het hele jaar doorgaat."

#ikbeweegmee

Gerda Op het Veld, adviseur jeugd, sport en onderwijs bij de afdeling sportparticipatie van NOC*NSF is enthousiast over de aanpak. "Deze onderwijsspecialisten laten samen met sportaanbieders alle kinderen met plezier bewegen en geloven in de winnende combinatie van sport en onderwijs. Van de sportieve opening van het schooljaar in de nationale sportweek naar een heel sportief schooljaar! Zo leggen leerlingen een stevig fundament onder een leven lang sportplezier. Deze oplossingen zoeken we met #ikbeweegmee!"