Bedankt voor een geweldige NOC*NSF Nationale Sportweek 2020. Tot volgend jaar !

3 minuten met hostcity Emmen


Eindhoven, Emmen en Nieuwegein zijn in 2020 de host cities voor de NOC*NSF Nationale Sportweek. Met elkaar zetten deze drie steden de sport door het hele land gedurende tien dagen in de schijnwerpers. Om de paar weken bellen we met een host city, om te horen hoe de voorbereidingen verlopen. Deze keer: Emmen.

Emmen
Emmen volgt Assen op als host city. Het is een bevestiging van hoe belangrijk sport binnen de gemeente Emmen wordt gevonden. Vlak na de uitbraak van corona werd ‘Drenthe beweegt binnen’ gelanceerd. Deze online beweeginterventie sluit perfect aan op het gedachtegoed binnen NOC*NSF, waarbij wordt ingezet op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van sport; iedereen moet altijd op elke manier kunnen sporten.

Vincent Mooi is projectleider in Emmen. “Voor de start van de zomervakantie hadden wij ons programma voor de NOC*NSF Nationale Sportweek rond. We richten ons nog meer dan anderen op de thema’s sportief en natuurlijk bewegen en daarmee op de breedtesport en het in beweging krijgen van mensen. Dat is iets wat we echt willen aanwakkeren om zo onze kadernota sportief bewegen nog verder te kunnen etaleren.”De gemeente Emmen beslaat zes gebieden, in elk gebied zijn twee buurtsportcoaches actief. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek heeft elk duo een eigen programma. “We willen de NOC*NSF Nationale Sportweek gebruiken om te laten zien en horen waar wij als gemeente Emmen uniek in zijn, zonder daarin af te wijken van de thema’s van NOC*NSF,” legt Mooi uit. “Op die manier willen we uitstralen en benadrukken dat we de focus vooral hebben op de breedtesport en een gezonde leefstijl.”

Tot aan de opening van de NOC*NSF Nationale Sportweek op vrijdag 18 september wordt er door Mooi en zijn team zodoende fulltime aan gewerkt. En gedwongen door de coronacrisis, zal er tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek ook voor een deel op afstand worden geactiveerd. Mooi: “Bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van webinars willen we ook verenigingen stimuleren. Met ‘Drenthe beweegt binnen’ hebben we al bewezen zo de seniorendoelgroep te kunnen bereiken en te activeren. Wanneer de NOC*NSF Nationale Sportweek voor ons is geslaagd? Ik hoop vooral dat er zoveel mogelijk partijen aanhaken bij de uitvoering van het kadernota sportief bewegen. En dat we er op de lange termijn ons voordeel uit kunnen halen door ook bijvoorbeeld scholen, diëtisten en supermarkten te bereiken. Doe mee, samen moeten we het namelijk doen! Er is echt een hoop winst te behalen. In de gemeente Emmen kampen veel mensen met overgewicht en is er sprake van bewegingsarmoede. Daar hopen we met elkaar structureel wat aan te kunnen gaan veranderen. Daarom zijn we ook zo blij met ons lokaal sportakkoord. Er zijn zoveel verrassende partijen die bij willen dragen. Van het Leger des Heils tot sportaanbieders, van een pleegzorgorganisatie tot onderwijs. Ook het lokaal sportakkoord is een dragende pijler in onze Sportweek.”