Bedankt voor een geweldige NOC*NSF Nationale Sportweek 2020. Tot volgend jaar !

Gezonde Generatie

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek als sociaal en mentaal. Twintig gezondheidsfondsen hebben zich verenigd achter de Gezonde Generatie en gezamenlijk deze ambitie geformuleerd. Het is er een van olympisch formaat. Niet gek dus dat de Gezonde Generatie recent een partnerschap met NOC*NSF is aangegaan. Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij.

Op het gebied van gezonde leefstijl kan onder de Nederlandse jeugd nog veel winst worden geboekt. Zeker als het gaat om sport en bewegen, mentale gezondheid en gezonde voeding kunnen nog flinke stappen worden gezet. Onder jongeren in het voortgezet onderwijs neemt bijvoorbeeld sport en bewegen schrikbarend af, zeker bij bepaalde groepen. Aan de hand van de beweegrichtlijnen wordt duidelijk dat ook buiten schooltijd sprake is van beweegarmoede. Als Nederland doorgaat op de huidige weg, dan is volgens het RIVM over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij willen twintig gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie keren.