Bedankt voor een geweldige NOC*NSF Nationale Sportweek 2020. Tot volgend jaar !

Rabobank

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doet de bank met Rabo ClubSupport.

De 1-op-1-begeleiding van Rabo ClubSupport is een begeleidingstraject voor ambitieuze verenigingen. Verspreid over twee jaar krijgen zij regelmatig begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis hebben om de eigen ambities van clubs waar te maken. De eigen doelen van de club staan daarbij centraal. Bij de door de vereniging zelf geformuleerde hulpvraag wordt de juiste ondersteuning gezocht vanuit het netwerk in sport en cultuur. Naast een procesbegeleider krijgt de vereniging begeleiding van een expert (trajectbegeleider) op het gebied waarop de club sterker wil worden.