Dag van het sportakkoord

Lokale gemeenten komen letterlijk en figuurlijk in beweging

De eerste stap is gezet. Het Nationale sportakkoord is een feit. Maar zonder de betrokkenheid van gemeenten en provincies kan ook de landelijke politiek haar doelstellingen niet waarmaken. Daarom roept NOC*NSF, samen met Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport) en Lucas Bolsius (Voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten), wethouders en burgermeesters op om een lokaal sportakkoord te sluiten.

Start het Politieke Jaar na het zomerreces sportief en ga met de sport, het onderwijs, de eerstelijnszorg, maatschappelijke organisaties en uw collega wethouders in gesprek om een lokaal sportakkoord te sluiten. Kom letterlijk en figuurlijk in beweging. Organiseer een sportieve activiteit tijdens de Nationale Sportweek op 17, 18 of 19 september voor alle lokale politici en ga aansluitend met elkaar in gesprek. Is er binnen jouw gemeente al een sportakkoord gesloten? Gefeliciteerd! Laat tijdens de Nationale Sportweek zien hoe belangrijk sport is voor jouw gemeente.

Binnenkort volgt meer informatie over dit initiatief.

Italian Trulli