Noord Sport

Drie weken lang is er in Rotterdam Noord aandacht voor sport tijdens Noord Sport. Hier wordt laten zien wat Rotterdam Noord allemaal in huis heeft aan sportverenigingen en sportfaciliteiten. Je kan meedoen aan veel gratis activiteiten en genieten van leuke evenementen in de buurt.